Category: Uncategorized

Show Posts in

Làm bằng đại học khi nào

Sau khi học xong bốn năm cấp hai, học sinh Việt Nam phải thi ba môn bắt buộc: Toán, Văn, và Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Mỗi năm, học sinh của mỗi trường trung học đều đạt điểm tối thiểu mà mọi học sinh đều có thể được chấp …